•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Aanvulling derde steunpakket Corona

Aanvulling derde steunpakket Corona

De tweede golf is een feit. Sinds 15 oktober jl. geldt een gedeeltelijke lockdown waardoor horeca haar deuren heeft moeten sluiten. Het was wachten op aanvullende steunmaatregelen vanuit de overheid. Inmiddels zijn deze bekend gemaakt. Hieronder treft u kort de aanvullende maatregelen met betrekking tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan:

Tijdelijke verbreding TVL Q4 2020

De ingeroepen overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, raken niet alleen de direct getroffen sectoren maar ook de toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Zodoende heeft het kabinet besloten dat in het laatste kwartaal van 2020 de TVL toegankelijk is voor alle sectoren. Alle SBI-codes kunnen dus in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de TVL.

Subsidieregeling voorraad- en aanpassingskostsen horeca

De horeca heeft noodzakelijke investeringen (bijv. overkapping van terrassen) gedaan om ook in de wintermaanden met de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) omzet te kunnen draaien. Daarnaast heeft de horeca kosten gemaakt voor de voorraad in hun koelkast waarmee zij nu, door de ingegane gedeeltelijke lockdown, blijven zitten. Dit zijn eenmalige variabele kosten die vanuit de TVL niet worden gedekt. Daardoor komt de overheid met een subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten. Dit betreft een eenmalige subsidie. De regeling moet door het kabinet nog verder worden uitgewerkt, maar de subsidie zal circa 2,75% van de omzetderving voor eet- en drinkgelegenheden bedragen. Alle eet- en drinkgelegenheden incl. nachtclubs en kantine-exploitanten, die een TVL-aanvraag kunnen doen, maken aanspraak op de subsidie. De subsidieaanvraag loopt automatisch mee met de TVL aanvraag in november aanstaande.

Evenementenbranche

Veel evenementen zijn door het coronavirus niet doorgegaan. Deze bedrijven zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Doordat deze branche het moet hebben van de zomermaanden kan dit leiden tot een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Zo kan het voor komen dat bedrijven wel een subsidie hebben ontvangen vanuit de TVL 1.0 (periode juni 2020 – september 2020) maar vervolgens niet in aanmerking kunnen komen voor een nieuwe TVL Q4 2020 (periode oktober 2020 – dec 2020) omdat de referentieomzet in Q4 2019 te laag was. Door de weer aangescherpte coronamaatregelen is de kans niet groot dat deze bedrijven een deel van de gemiste omzet weten goed te maken. Daarom komt het kabinet met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer.

Een bedrijf komt voor deze eenmalige extra vergoeding in aanmerking wanneer:

  • Ze wel voor TVL 1.0 in aanmerking is gekomen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.
  • Ze binnen een SBI-code valt die aangeduid is als evenement-gerelateerd.
  • Ze kan aantonen minimaal één festival of evenement te hebben georganiseerd, of voor haar omzet voor minimaal 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.Momenteel wordt de regeling verder uitgewerkt.