•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Visie Accountants en Belastingadviseurs B.V. kent ingevolge artikel 20a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet bescherming klokkenluiders een Meldregeling. De volledige tekst van de meldregeling kunt u hier bekijken.

Een melding wordt liefst schriftelijk ingediend bij de vertrouwenspersoon bij Visie Accountants en Belastingadviseurs B.V.. Het meldingsformulier kunt u hier bekijken.

Dat kan bij voorkeur per e-mail en dient te worden gericht aan:

h.dehaan@visie-accountants.nl

Melden kan ook per post. Het adres hiervoor is:

VERTROUWELIJK
Visie Accountants en Belastingadviseurs B.V.
T.a.v. H.E.A.M. de Haan-Mölder
Postbus 309
7400 AH Deventer

Indien voorstaande niet mogelijk is, kan telefonisch gemeld worden via 0570-671358