•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

De fiscale plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepubliceerd blijven grotendeels overeind.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen:

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het is de wens dat de BIK vooral voor het MKB aantrekkelijk is. Zodoende is beslist om tot een investeringsbedrag van € 5.000.000 een afdrachtsvermindering van 3,9% in plaats van 3% te laten gelden. De afdrachtsvermindering boven de € 5.000.000 bedraagt niet 2,44% maar 1,8%.

Overdrachtsbelasting

De startersvrijstelling van overdrachtsbelasting gaat niet voor elke koopsom gelden. Vanaf 1 april 2021 komt er een grens aan de woningwaarde. Wanneer vanaf die datum de koopsom meer bedraagt dan € 400.000 geldt de vrijstelling niet. De waarde van de woning wordt beoordeeld per gehele woning en daarbij behorende aanhorigheden en niet per waarde van het verkregen deel van de woning. De waardegrens is een drempelbedrag. Wanneer de waarde van de woning boven het maximum uitkomt, is de gehele waarde van de woning belast met overdrachtsbelasting.

Vooralsnog was het de bedoeling dat de startersvrijstelling zou komen te vervallen per 1 januari 2026. Dit is nu eerst losgelaten.

Woningcoöperaties krijgen bij de aankoop van woningen, bestemd voor sociale huur niet te maken met het nieuwe basistarief van 8% maar met het verlaagde tarief van 2%.

Tijdelijke verhoging van schenkingsvrijstellingen

De vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen en overige verkrijgers worden voor het jaar 2021 verhoogd met € 1.000. Het betreft een crisismaatregel. In 2022 gaan ze dus weer met € 1.000 omlaag. Wel vindt jaarlijks gewoon indexatie van de vrijstellingen plaats.

De bedragen zijn dan in 2021:

  • Voor kinderen van hun ouders: € 6.604
  • Voor overige verkrijgers € 3.244