•   Bel ons: (0570) 671358
  •   info@visie-accountants.nl

Klachtenformulier

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg met uw contactpersoon binnen ons kantoor over de klacht of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kun je ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris de heer W.B. Hulscher AA en/of Mevrouw H.E.A.M. de Haan-Mölder AA die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van formele klachten.

Voor het kenbaar maken van uw klacht verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand formulier.
De mail wordt verstuurd naar info@visie-accountants.nl en wordt doorgestuurd naar heer W.B. Hulscher A.A. en/of Mevrouw H.E.A.M. de Haan-Mölder.
Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
In de omschrijving van de klacht verzoeken wij u concreet te vermelden wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en welke personen hierbij betrokken waren.
Ongeldige invoer
Heeft u de klacht al eerder kenbaar gemaakt en bij wie?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Nieuwsbrieven


Download Nieuwsbrief 1e kwartaal 2019

Download Nieuwsbrief 1e kwartaal 2018
Download Nieuwsbrief 2e kwartaal 2018
Download Nieuwsbrief 3e kwartaal 2018
Download Nieuwsbrief 4e kwartaal 2018
Download Eindejaarsbericht 2018

Download Algemene verordening gegevensbescherming 2018
Download De flex BV 2018
Download De wet Werk en Zekerheid 2018
Download Het belang van een goed testament 2018
Download Levenstestament 2018
Download Lijfrente 2018
Download Periodiek verrekenbeding 2018
Download U denkt aan schenken 2018
Download U gaat investeren 2018
Download U gaat trouwen 2018
Download Uw BV als bankier 2018
Download Uw eigen woning 2018
Download Waarom kiezen voor een MKB accountant 2018
Download Werkkosten 2018

 

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.