•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Wijziging bijtelling auto van de zaak bij meerdere auto’s

Wijziging bijtelling auto van de zaak bij meerdere auto's

Vanaf 2021 moet de werkgever bij terbeschikkingstelling van meerdere auto’s van de zaak rekenen met de auto die de hoogste bijtelling kent.

Als een werkgever een werknemer een auto ter beschikking stelt, die ook in privé gebruikt mag worden dan moet er in de loonadministratie een bijtelling toegepast worden. Dit geldt ook voor de dga.

Het komt voor dat een bv haar dga meerdere auto’s voor privégebruik ter beschikking stelt. Volgens de wet moet dan voor iedere auto de bijtelling worden toegepast. Het Handboek Loonheffing geeft hierin een tegemoetkoming. Als de dga alleenstaand is, of als hij in zijn huishouden de enige is met een rijbewijs, hoeft de bv maar voor één auto de bijtelling toe te passen.

Wijziging

Tot 2021 kon de bv de bijtelling baseren op de auto met de hoogste cataloguswaarde. In geval van een young- of een oldtimer kon dit voordelig uitpakken, omdat de bijtelling wordt gebaseerd op de actuele waarde van deze auto. Vanaf 2021 is de tegemoetkoming aangepast. De werkgever moet bij terbeschikkingstelling van meerdere auto’s van de zaak rekenen met de auto die de hoogste bijtelling kent. Het voordeel dat kon worden genoten bij een young- of oldtimer gaat daardoor vanaf 1 januari 2021 niet meer op.

Wij raden u aan dit met uw klanten af te stemmen en in voorkomende gevallen de loonadministratie hierop aan te passen.

Meerdere auto’s

Voor dga’s aan wie de bv meerdere auto’s mede voor privégebruik ter beschikking stelt, hoeft de bv onder voorwaarden maar één keer een bijtelling voor dit privégebruik toe te passen.