•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Uitbreiding noodmaatregelen corona d.d. 21 januari 2021

Uitbreiding noodmaatregelen corona d.d. 21 januari 2021

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet het steunpakket voor ondernemers uitgebreid, vanwege de verlenging van de lockdown waarin we momenteel zitten. Hieronder treft u een overzicht van de meest voorkomende regelingen in hoofdlijnen aan:

TVL

Voor Q1 en Q2 2021 verhoogt het kabinet het vergoedingspercentage van de vaste lasten naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. De eis van maximaal 250 werknemers wordt losgelaten. Dat houdt in dat ook grotere bedrijven in aanmerking kunnen komen voor de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf Q1 van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB. Als referentieperiodes wordt gekeken naar Q1 en Q2 2019.
Het minimale subsidiebedrag gaat van € 750 omhoog naar € 1.500. Dit om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures te ondersteunen.

Schematisch overzicht:


Subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

De vergoeding voor de voorraad bij gesloten detailhandel wordt verlengd en verhoogd. De subsidie zal in Q1 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het percentage voor de vasten lasten in de TVL (voorheen 5,6%) wat leidt tot een extra tegemoetkoming van maximaal € 200.000 (voorheen: € 20.160).

Startende ondernemer in 2020

Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een eigen bedrijf zijn begonnen. Hoe de regeling er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Het is de bedoeling dat de regeling wordt gebaseerd op de TVL. De regeling zal gelden voor Q1 en Q2 2021. Als referentieperiode wordt gekeken naar Q3 2020.

Starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in Q1 2021. In Q2 2021 kunnen deze starters  alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

NOW

De maximale NOW subsidie gaat omhoog van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%.

TOZO

De terugwerkende kracht voor de aanvraag van de TOZO wordt aangepast. Vanaf 1 februari 2021 kan de ondernemer TOZO aanvragen vanaf de voorgaande maand, dus in dit geval vanaf 1 januari 2021.
Vanaf april 2021 zou TOZO 4 ingaan met de zogenoemde vermogenstoets. Hiervan wordt door het kabinet afgezien. De terugwerkende kracht blijft in TOZO 4.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling van belastingschulden

Ondernemers kunnen uitstel van betaling of verlenging hiervan aanvragen tot 1 juli 2021 (dit was 1 april 2021). Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.
De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op en wel naar 1 oktober 2021. Dit was 1 juli 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschulden terug te betalen.

Verruiming vrije ruimte WKR

Net als in 2020 wordt de vrije ruimte verruimd. Over de loonsom tot € 400.000 bedraagt het percentage weer 3% in plaats van 1,7%.

Vaste reiskostenvergoeding

Tot 1 april 2021 kunnen werkgevers bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven vergoeden, onder dezelfde voorwaarden als die golden in 2020.

Thuiswerken

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer blijven thuiswerken. Het kabinet onderzoekt het vormgeven van belastingmaatregelen hoe werkgevers thuiswerkkosten (onbelast) kunnen vergoeden na de crisis.

Gebruikelijk loon

Ook in 2021 kan het gebruikelijk loon lager wordt vastgesteld. Er komen ten opzichte van 2020 twee aanpassingen:

  • De omzet over heel 2021 zal worden vergeleken met de omzet over heel 2019.
  • Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies zoals gebruikelijk bij andere coronasteunmaatregelen, zoals de TVL. De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

Versoepeling urencriterium

Het urencriterium wordt opnieuw versoepeld. De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Bron: Website Rijksoverheid