•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg met uw contactpersoon binnen ons kantoor over de klacht of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kun je ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris de heer W.B. Hulscher AA en/of Mevrouw H.E.A.M. de Haan-Mölder AA die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van formele klachten.

Voor het kenbaar maken van uw klacht verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand formulier.
De mail wordt verstuurd naar info@visie-accountants.nl en wordt doorgestuurd naar heer W.B. Hulscher A.A. en/of Mevrouw H.E.A.M. de Haan-Mölder.
Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

    In de omschrijving van de klacht verzoeken wij u concreet te vermelden wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en welke personen hierbij betrokken waren.

    Heeft u de klacht al eerder kenbaar gemaakt en bij wie?