•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Uitstel van betaling van belastingschulden: verlenging

Uitstel van betaling van belastingschulden: verlenging

Per 1 oktober 2021 zou het gedaan zijn met het aanvragen van uitstel van betaling voor belastingschulden. Ondernemers die vanwege corona liquiditeitsproblemen blijven ervaren, kunnen nu echter toch nog verlenging van uitstel van betaling van belastingschulden verkrijgen voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De aanvraagtermijn voor dit uitstel loopt eveneens tot en met 31 januari 2022. Het kan tot die datum met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd; de eventueel in de tussentijd opgelegde boetes komen dan te vervallen wanneer uitstel wordt verleend.

Net als voor de voorgaande regeling gelden voor deze uitstelregeling voorwaarden:

  • Een ondernemer komt alleen in aanmerking voor dit uitstel wanneer deze aanspraak kan maken op de bestaande betalingsregeling;
  • Het moet gaan om tijdelijke betalingsproblemen die hoofdzakelijk veroorzaakt zijn door de maatregelen ter bestrijding van verspreiding van het coronavirus;
  • De onderneming moet levensvatbaar zijn;
  • De aangifteplicht wordt juist nagekomen;
  • Het verzoek om uitstel gaat gepaard met een verklaring van de ondernemer of, indien de schuld waarvoor uitstel wordt aangevraagd hoger is dan € 20.000, een derdenverklaring.

De belastingschulden uit dit verlengde uitstel van betaling gaan meelopen in de bestaande betalingsregeling (die dus al geldt voor de openstaande belastingschulden tot 1 oktober 2021). Vanaf oktober 2022 dienen de schulden te worden afgelost in maximaal 60 maanden.

Tot 1 januari 2022 bedraagt de invorderingsrente 0,1%. Daarna gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog; 1% vanaf 1 januari 2022, 2% vanaf 1 juli 2022, 3% vanaf 1 januari 2023 en 4% vanaf 1 januari 2024.